Den koselige huskatten er en effektiv drapsmaskin. Så effektiv at myndighetene nå griper inn. (Bergens Tidende Innenriks)