Oteren kan bli jaget vilt

Annonser:

Oterne i Sogn og Fjordane skal telles. Hvis bestanden er stor, kan det bli aktuelt å søke om lisensjakt på de rødlistede dyrene, de kan bli jaget vilt.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Nettressurser

Lille Johan spør sin far:
– Kan griser få små barn?
– Ja visst!
– Så rart, jeg trodde de bare fikk små griser, jeg.