Oteren kan bli jaget vilt

Annonser:

Oterne i Sogn og Fjordane skal telles. Hvis bestanden er stor, kan det bli aktuelt å søke om lisensjakt på de rødlistede dyrene, de kan bli jaget vilt.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar