Norske sjøfugler dør ut

Annonser:

En rekke fuglearter er i ferd med å dø ut langs kysten. Klimaendringer og overfiske er viktige årsaker.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Nettressurser

Lille Johan spør sin far:
– Kan griser få små barn?
– Ja visst!
– Så rart, jeg trodde de bare fikk små griser, jeg.