Norske sjøfugler dør ut

Annonser:

En rekke fuglearter er i ferd med å dø ut langs kysten. Klimaendringer og overfiske er viktige årsaker.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar