Å verne havene vil redde fiskenæringa og matlageret vårt, mener marinbiologer.