De samme haiene kan ha blitt talt flere ganger, mener anerkjent forsker.