Hei alle hjorteviltinteresserte! (Hjorteviltet)

Tidsskriftet Hjorteviltet er i produksjon og forventes å være klart for distribusjon i juni. Årets utgave er nummer 20. Vårt jubileum deler vi med leserne ved å lage et mer omfangsrikt blad enn tidligere, men vi holder oss til samme pris som i fjor. All fokus er rettet mot å finne fram til godt hjorteviltstoff og fortsette rekken som startet i 1991. Årets blad får et omfang på over 100 sider og er … (Hjorteviltet)

Legg igjen en kommentar