Godt år for snøuglene i nord

Annonser:

Det store smågnageråret i Norge i 2011 har ført til at snøugla har hatt den beste hekkesesongen i landet siden 1978. Det norske snøugleprosjektet har til nå oversikt over 38 snøuglehekkinger i Finnmark og Troms. 12 voksne snøugler har fått påmontert satellittsendere.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar