En type flaggermus som sist ble sett på Majorstuen i 1961 er dukket opp igjen. I en gruvegang på Hadeland!