Internasjonal samarbeid skal redde en av verdens mest truede trekkfugler.