Biomangfolddagen 20. mai! (Fuglevennen)

Annonser:

Den internasjonale Biomangfolddagen er den største markeringsdagen i Naturmangfoldåret. Skoleelever oppfordres til å dra ut på tur den dagen, samle inn artsobservasjoner og legge observasjonene inn i relevante databaser. (Fuglevennen)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar