Gorillaer, orangutanger og sjimpanser ler – og sjimpansens latter ligner mest på vår egen, mener forskere som har sammenlignet 22 aper og tre mennesker.