Økt støtte til overvåkingsarbeidet ved NOFs fuglestasjoner

Annonser:

NOFs fuglestasjoner på Jomfruland og Lista har i en årrekke overvåket norske fuglebestander gjennom trekktellinger og standardisert ringmerking. NOF har nå inngått en avtale der Direktoratet for naturforvaltning kjøper fuglestasjonenes overvåkingsmateriale for 2010 for 400 000 kroner.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar