Dyrenyheter

Fantastisk nyhet på en helt vanlig torsdag: sjøfugl, kongeørn, havørn og annet spennende fugleliv … (Norsk Ornitologisk Forening)

Fantastisk nyhet på en helt vanlig torsdag: sjøfugl, kongeørn, havørn og annet spennende fugleliv får nå sikret leveområder gjennom opprettelsen …

Dyrenyheter

Forskning med tyngde (Veterinærinstituttet)

Utvalgsleder Lars Peder Brekk presenterte evalueringen av primærnæringsinstituttene i Forskningsråd… (Veterinærinstituttet)…

Dyrenyheter

Sommerens utgave av Vår Fuglefauna prydes av en kattugle-unge på forsiden, og bladet vil nå leserne (Norsk Ornitologisk Forening)

Sommerens utgave av Vår Fuglefauna prydes av en kattugle-unge på forsiden, og bladet vil nå leserne i neste uke. Kattugla …

Dyrenyheter

Sommerens utgave av Vår Fuglefauna prydes av en kattugle-unge på forsiden, og bladet vil nå leserne (Norsk Ornitologisk Forening)

Sommerens utgave av Vår Fuglefauna prydes av en kattugle-unge på forsiden, og bladet vil nå leserne i neste uke. Kattugla …

Dyrenyheter

Rent kjøtt kan bli en revolusjon (Dyrevernalliansen)

Produksjon av kjøtt i laboratorium, også omtalt som «rent kjøtt», er under rask utvikling. De positive konsekvensene for dyrevelferden og …

Dyrenyheter

Rent kjøtt kan bli en revolusjon (Dyrevernalliansen)

Produksjon av kjøtt i laboratorium, også omtalt som «rent kjøtt», er under rask utvikling. De positive konsekvensene for dyrevelferden og …

Dyrenyheter

Fint gjort av arbeiderne i Finnmark! At tjelden legger reir på en anleggsplass er ikke … (Norsk Ornitologisk Forening)

Fint gjort av arbeiderne i Finnmark! At tjelden legger reir på en anleggsplass er ikke overraskende. Flere typer måker, vadefugler …

Dyrenyheter

Fint gjort av arbeiderne i Finnmark! At tjelden legger reir på en anleggsplass er ikke … (Norsk Ornitologisk Forening)

Fint gjort av arbeiderne i Finnmark! At tjelden legger reir på en anleggsplass er ikke overraskende. Flere typer måker, vadefugler …

Dyrenyheter

Informasjon om utbrudd av Salmonealla Typhimurium (Veterinærinstituttet)

Salmonella er en bakterie som forårsaker sykdommen salmonellose hos dyr og mennesker. Salmonella Ty… (Veterinærinstituttet)…

Dyrenyheter

Gratulerer til Fredrikstad og Hvaler i Østfold som har innført restriksjoner på vannscooterbruk! … (Norsk Ornitologisk Forening)

Gratulerer til Fredrikstad og Hvaler i Østfold som har innført restriksjoner på vannscooterbruk! NOF er blant dem som har sendt …

Dyrenyheter

NOF har gjentatte ganger fokusert på skadene på sjøfugl fra fiskeredskaper. I et møte med … (Norsk Ornitologisk Forening)

NOF har gjentatte ganger fokusert på skadene på sjøfugl fra fiskeredskaper. I et møte med Mattilsynet nylig ble alvoret i …

Dyrenyheter

Ny runde med lovstridige vedtak fra rovviltnemndene (WWF-Norge)

29 av 94 norske ulver kan skytes i Hedmark, Akershus, Østfold og Oslo til vinteren dersom rovviltnemndene får viljen sin. …

Utvalgte dyrebilder

dyr hest hund_0 kattunge-2 kattunge morsomme-dyr-213 morsomme-dyr-8 morsomme-dyr-9