Dyrenyheter

NOF foreslår hubro som prioritert art

Hubro er en av flere fuglearter som etter NOFs vurdering bør bli prioriterte arter i henhold til Naturmangfoldloven. Arten har en negativ bestandsutvikling i Norge, og er klassifisert som sterkt truet på rødlista. For å sikre hekkelokalitetene mot ...
Dyrenyheter

Eier du denne pusen? (Bergens Tidende Forbruker)

To kosete katter savner sine eiere. Må Fluffy og Mons avlives? (Bergens Tidende Forbruker)
Dyrenyheter

Har du sett Tinka? (Bergens Tidende Forbruker)

Denne engelske setteren forsvant på Vidden lørdag. (Bergens Tidende Forbruker)
Dyrenyheter

Biomangfolddagen 20. mai! (Fuglevennen)

Den internasjonale Biomangfolddagen er den største markeringsdagen i Naturmangfoldåret. Skoleelever oppfordres til å dra ut på tur den dagen, samle inn artsobservasjoner og legge observasjonene inn i relevante databaser. (Fuglevennen)
Dyrenyheter

Pingviner knuser eggene (Bergens Tidende Kjæledyr)

Nesten halvparten av årets nye pingviner er døde før klekking. Noe lignende har aldri skjedd før i Bergen. (Bergens Tidende Kjæledyr)
Dyrenyheter

Paradise Hotel for kjøttmeis (Bergens Tidende Kjæledyr)

Unik sjanse til å studere fuglane på nært hald. (Bergens Tidende Kjæledyr)
Dyrenyheter

NOFs årsmøte vil ha et sentralt medlemskap

NOFs årsmøte ble arrangert 24. april på Lista i Vest-Agder. Forslaget om en samlet innkreving av medlemskontingent i NOF skapte stort engasjement. Årsmøtet ga sin tilslutning til at NOF etablerer et samlet medlemskap, og at Organisasjonsutvalget u...
Dyrenyheter

Hei alle hjorteviltinteresserte! (Hjorteviltet)

Tidsskriftet Hjorteviltet er i produksjon og forventes å være klart for distribusjon i juni. Årets utgave er nummer 20. Vårt jubileum deler vi med leserne ved å lage et mer omfangsrikt blad enn tidligere, men vi holder oss til samme pris som i fjor. All fokus er rettet mot å finne fram til godt hjorteviltstoff og fortsette rekken som startet i 1991. Årets blad får et omfang på over 100 sider og er ... (Hjorteviltet)
Dyrenyheter

Svarthvit fluesnapper, en hissigpropp (Fuglevennen)

I slutten av april og utover mai kommer svarthvit fluesnapperen tilbake fra sine vinterplasser i Vest-Afrika. Den har en vakker sang og er svært ivrig på å skaffe seg fuglekasser, noe som ender med slåsskamper mot meisene som ofte har en tragisk ende for en av partene. (Fuglevennen)
Dyrenyheter

– Så gaupe på Sotra (Bergens Tidende)

- Jeg ble paralysert, sier Rolf Gjertsen (57). Han er overbevist om at det var en gaupe han så på Ågotnes natt til søndag. (Bergens Tidende)
Dyrenyheter

Rengjøring av fuglekassen (Fuglevennen)

For å få best mulig tilslag i fuglekassen og for å gi fuglene best trivsel så anbefales det å tømme fuglekassen for gammelt reirmateriale. Men det anbefales at dette gjøres på senvinteren, for eksempel februar/mars, og helst på en kald dag. (Fuglevennen)
Dyrenyheter

Fikk storfangst i krepsteine (Bergens Tidende Utenriks)

Det var ikke kreps han fikk i teinen. (Bergens Tidende Utenriks)

Utvalgte dyrebilder

dyr hund-1 kattunge-2 kattunge morsomme-dyr-1 morsomme-dyr-213 morsomme-dyr-8 morsomme-dyr-9

Dyr er morsomme