Alle bruker refleks, untatt hester.

Nå jobbes det med et nytt prosjekt hvor hester får påmontert et ledlys eller en stripe med ledlys på halen.

Les mer her