Oppdrettsnæringa leitar etter laksens (oppskrift)  mest mogleg smertefrie ferd mot slaktebenken. Dagens CO2-bedøving held ikkje etisk mål. (Bergens Tidende Kjæledyr)