Tre kilo fisk fra havet blir til én kilo fisk fra oppdrettsanlegg.