Hei alle hjorteviltinteresserte! (Hjorteviltet)

Annonser:

Tidsskriftet Hjorteviltet er i produksjon og forventes å være klart for distribusjon i juni. Årets utgave er nummer 20. Vårt jubileum deler vi med leserne ved å lage et mer omfangsrikt blad enn tidligere, men vi holder oss til samme pris som i fjor. All fokus er rettet mot å finne fram til godt hjorteviltstoff og fortsette rekken som startet i 1991. Årets blad får et omfang på over 100 sider og er … (Hjorteviltet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Utvalgte dyrebilder

hund-3 hund_0 kattunge-2 morsomme-dyr-1 morsomme-dyr-33 morsomme-dyr-6 morsomme-dyr-9 morsomme-dyr