Denne engelske setteren forsvant på Vidden lørdag. (Bergens Tidende Forbruker)