Varmer klima og gjengroing av landsskapet gir gode vilkår for flåtten. – Men ikke skyld på hjorten, sier Johan Trygve Solheim på Norsk Hjortesenter. (Bergens Tidende Forbruker)