Norsk sjøfuglbestand har minket dramatisk de siste tiårene ifølge eksperter i naturforvalningen. Her er noen av fuglene det kan være kritisk for.