Kameler er en plage for villmarken i Australia. Nå vurderer myndighetene å redusere bestanden med flere tusen dyr.