Innspill til forvaltningsplan for Jærstrendene

Flere og flere bruker Jærstendene til rekreasjon og fritidsutfoldelse. Naturen trenger skjøtsel og beskyttelse. Dette utfordrer. NOF Rogaland benyttet sjansen …

Les resten »

Massedød av ærfugl på Andenes

Det nye året har fått en tragisk start i Andenes havn. Hittil er rundt 125 døde fugler funnet i havna …

Les resten »

Koordinatorstilling ledig i SABIMA/SRN/FRIFO

SABIMA/SRN/FRIFO søker en miljøengasjert person med sans for strategisk tenkning og praktisk naturforvaltning til en koordinatorstilling innen vannmiljø og vassdragsnatur. …

Les resten »

Nei til ulvefelling (Foreningen Våre Rovdyr)

Det norske bestandsmålet for ulv ble nådd i 2010. Dette er første gang målet er oppnådd etter at Stortinget i …

Les resten »

Nok en hard vinter for fuglene (Fuglevennen)

Etter mange år med forholdsvis mildt vinterklima, har de to siste vintrene vært både kald og snørik mange steder. Det …

Les resten »

Husk fristen for fondssøknader til NOF

Søknadsfristen til NOFs ulike fond er 15. januar. NOF har fire fond som kan dele ut støtte: Oddmund Aune og …

Les resten »

Omfattende fugledød i USA og Sverige

De siste dagene har store mengder fugler blitt funnet døde i USA og Sverige. I USA var det først og …

Les resten »

Dette engasjerte oss i 2010

Hvilke nyheter var det leserne av birdlife.no fant mest interessante i år? Hva engasjerte oss mest på NOFs nettside? Vi …

Les resten »

Delfin i Bergen (Bergens Tidende Kjæledyr)

– Jeg har vært på sjøen i 30 år, men har aldri sett noe slikt, sier Leon Pedersen. (Bergens Tidende …

Les resten »

Tidenes fangst av perleugler!

I Trysil har ivrige ornitologer høsten 2010 fanget og ringmerket over 1100 perleugler! Aldri før har det vært fanget slike …

Les resten »

God Jul (Foreningen Våre Rovdyr)

(Foreningen Våre Rovdyr)…

Les resten »

By og bygd: stort flertall for rovdyr (Foreningen Våre Rovdyr)

Norsk institutt for naturforskning har gjennomført en grundig undersøkelse om nordmenns forhold til rovdyr. Et betydelig flertall vil ha bestander …

Les resten »

Utvalgte dyrebilder

hest hund-1 hund-3 morsomme-dyr-013 morsomme-dyr-213 morsomme-dyr-33 morsomme-dyr-9 morsomme-dyr