Økt støtte til overvåkingsarbeidet ved NOFs fuglestasjoner

NOFs fuglestasjoner på Jomfruland og Lista har i en årrekke overvåket norske fuglebestander gjennom trekktellinger og standardisert ringmerking. NOF har nå inngått en avtale der Direktoratet for naturforvaltning kjøper fuglestasjonenes overvåkin... Les resten »

Bli med til Runde for å oppleve fuglefjellene!

Det er fortsatt to ledige plasser på NOF Travels tur til Runde i Møre og Romsdal 8.-11. juli. Bli med og opplev fuglefjellene med lunde, alke, lomvi, toppskarv, havsule, havhest, krykkje og storjo. Kanskje får vi også oppleve jaktende vandrefalk. Les resten »

Vårrasting hos dverggås i 2010

NOFs overvåkingsprosjekt for den kritisk truete dverggåsa har de siste tre ukene overvåket trekkforløpet hos arten i Finnmark. Årets vårrasteperiode for dverggåsa i Porsanger er nå på hell, og de fleste hekkeparene er allerede inne i hekkeomr... Les resten »

Fuglenes Dag lørdag 29. mai

NOFs sentralstyre bestemte tidligere i år at NOF skal ha et årlig arrangement siste helga i mai som skal hete Fuglenes Dag. Her oppfordres NOFs fylkesavdelinger, lokallag og enkeltmedlemmer på en eller annen måte å fremme interessen for fugler ove... Les resten »

Overrasket av reinsdyr (Bergens Tidende Forbruker)

Du visste kanskje at vi har mye regn i Bergens-området. Rein, derimot... (Bergens Tidende Forbruker) Les resten »

NOF markerte biomangfolddagen

FNs biomangfolddag ble markert med et stort arrangement i Botanisk Hage i Oslo 20. mai. NOF var på plass med Fugletelt og snekring av fuglekasser for publikum. NOFs stand fikk til og med besøk av H.K.H. Kronprins Haakon og miljø- og utviklingsminist... Les resten »

Bergens Beste Turløype (Bergens Tidende Kjæledyr)

Kom med dine forslag. (Bergens Tidende Kjæledyr) Les resten »

Fanget stor ørret i en sølepytt (Bergens Tidende Innenriks)

Stor var gleden hos Stig Næss fra Rognan i Nordland da han oppdaget en ørret på over åtte kilo i en sølepytt i skogen. (Bergens Tidende Innenriks) Les resten »

Flere ville dyr enn før (Bergens Tidende Forbruker)

Nordmenn opplever langt flere store pattedyr og fugler i dag enn for 50 år siden. Det er budskapet til naturfotograf Magne Sleire i en ny film som NRK sender i kveld. (Bergens Tidende Forbruker) Les resten »

NOF foreslår hubro som prioritert art

Hubro er en av flere fuglearter som etter NOFs vurdering bør bli prioriterte arter i henhold til Naturmangfoldloven. Arten har en negativ bestandsutvikling i Norge, og er klassifisert som sterkt truet på rødlista. For å sikre hekkelokalitetene mot ... Les resten »

Eier du denne pusen? (Bergens Tidende Forbruker)

To kosete katter savner sine eiere. Må Fluffy og Mons avlives? (Bergens Tidende Forbruker) Les resten »

Har du sett Tinka? (Bergens Tidende Forbruker)

Denne engelske setteren forsvant på Vidden lørdag. (Bergens Tidende Forbruker) Les resten »

Utvalgte dyrebilder

dyr hest hund-1 hund_0 kattunge-2 morsomme-dyr-013 morsomme-dyr-213 morsomme-dyr-8

Dyr er morsomme