Både på den nasjonale og globale rødlisten er horndykkeren oppgitt som en truet art (kategori … (Norsk Ornitologisk Forening)

Både på den nasjonale og globale rødlisten er horndykkeren oppgitt som en truet art (kategori «Sårbar» (VU)). Det er derfor viktig med overvåking av forekomstene i Norge, sammen med en oppdatert handlingsplan. Fersk kunnskap fra Bodø kommune i Nordland er et viktig bidrag her! Ola Elvestuen Klima- og miljødepartementet (Norge) Miljødirektoratet Fylkesmannen i Troms Foto: […]

Les resten »

Griseløft eller ryddesjau fra Nortura? (Dyrevernalliansen)

Kjøttgiganten Nortura lover nye tider for norske griser med «griseløftet». Men kan vi stole på at grisene faktisk får det bedre? (Dyrevernalliansen)

Les resten »

Har nådd målet om 10 prosent reduksjon av antibiotika til matproduserende dyr (Veterinærinstituttet)

Veterinærinstituttet koordinerer overvåkingsprogrammet NORM-VET på oppdrag for Mattilsynet, samt ov… (Veterinærinstituttet)

Les resten »

Milde Maria, kult bilde av dvergloen! Dersom du vil lære mer om fuglelivet i Finnmark kan vi … (Norsk Ornitologisk Forening)

Milde Maria, kult bilde av dvergloen! Dersom du vil lære mer om fuglelivet i Finnmark kan vi anbefale et abonnement på Lappmeisen. Nytt blad trykkes nå! Medlemsskap og abonnement url Grunnkontigent: kr 180,-. Lokalt tillegg NOF Finnmark (dekker tidsskrift): kr 150,-. Juniorer (under 18 år) betaler halv kontigent. Familiemedlemskap: kr 100,-. Er det uklart, så […]

Les resten »

Oppdatert kunnskap om krykkjene i Flakstad og Moskenes kommune etter en ny telling utført av Norsk … (Norsk Ornitologisk Forening)

Oppdatert kunnskap om krykkjene i Flakstad og Moskenes kommune etter en ny telling utført av Norsk Ornitologisk Forening – Lofoten Lokallag. (Norsk Ornitologisk Forening)

Les resten »

Rabies påvist i tre fjellrever på Svalbard (Veterinærinstituttet)

Veterinærinstituttet har påvist rabies hos tre fjellrever på Svalbard. Foto: Colourbox Alle de tre … (Veterinærinstituttet)

Les resten »

Porcint respiratorisk coronavirus hos svin i Rogaland og Agder (Veterinærinstituttet)

Den første påvisningen av PRCV i Norge ble gjort av Veterinærinstituttet i slutten av august 2018 i… (Veterinærinstituttet)

Les resten »

Storskalaforsøk med klor mot Gyrodactylus salaris (Veterinærinstituttet)

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er en fremmed art i norske vassdrag. Den er en utvendig parasi… (Veterinærinstituttet)

Les resten »

Se etter kortnebbgjess med gps-halsbånd!

I 2018 ble kortnebbgjess fanget på Svalbard og i Finland og utstyrt med gps-halsringer for å kartlegge hekkeområder og trekkrutene til overvintringsplass. Hvis du ser merkede fugler i felt er vi veldig interessert i å få vite om de har en partner og unger. Du kan rapportere dette direkte til k.schreven@nioo.knaw.nl eller via www.geese.org.

Les resten »

Dyrevernmerket begeistrer (Dyrevernalliansen)

Her er et lite knippe av tilbakemeldingene som har kommet på Dyrevernmerket!  (Dyrevernalliansen)

Les resten »

Dyrevernmerket begeistrer (Dyrevernalliansen)

Her er et lite knippe av tilbakemeldingene som har kommet på Dyrevernmerket!  (Dyrevernalliansen)

Les resten »

Pressemelding: Lanserer underskriftskampanje mot uetisk avl av familiedyr

Å bevisst avle frem syke dyr er ulovlig. Likevel lider tusenvis av familiedyr i Norge som følge av uetisk avl. Dyrebeskyttelsen Norge setter nå i gang en underskriftskampanje for å legge press på myndighetene til å håndheve dagens lovverk. Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge/Geelmuyden Kiese D yrebeskyttelsen Norge ønsker å […]

Les resten »