Dyrenyheter

NOF skal lage nye estimater for norske fuglebestander

Bestandssituasjonen for europeiske hekkefugler skal revideres av BirdLife International, og BirdLife-partneren NOF skal tallfeste norske fuglebestander. Dette skjer samtidig som at NOF på oppdrag fra Artsdatabanken skal tallfeste bestandene av et utvalg arter som skal vurderes i forhold til neste rødliste. Du kan bidra!

Dyrenyheter

Tredje runde av Fotonøtta i 2013

Tredje runde av Fotonøtta i 2013 har svarfrist 1. november. Det er fortsatt mange deltakere som har muligheter til å hevde seg i årets konkurranse! Send inn ditt svar på e-post til vf@birdlife.no, og bli med i kampen om kikkerten! I år er det en Swarovski CL Companion 8 x 30 som er hovedpremien.

Dyrevern

Kanin: misforstått, neglisjert og dumpet

Publisert: 25.10.13 kaniner_hjemlose_hos_dooa.jpg I løpet av et år tas over 200 kaniner hånd om av Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger.

Dyrenyheter

Sultne på reinsdyrkjøtt (Newswire Dyr)

De tre største dagligvarekjedene har økt salget av reinsdyrkjøtt med nær 20 prosent siden 2011. >> (Newswire Dyr)

Dyrenyheter

Bjørkefink mest tallrike art under EuroBirdwatch 2013

Bjørkefink med totalt 36 913 registrerte individer dominerte tellingen i år som i fjor. Ringdue og grågås fulgte på de neste plassene. Det var mye fugl i bevegelse og totalt ble det av 428 observatører rapportert inn 247 315 individer fordelt på 222 arter.

Dyrenyheter

Ulvekveld i Østmarka 23. oktober (Foreningen Våre Rovdyr)

Foreningen Våre Rovdyr arrangerer åpen temakveld om ulv på Sandbakken turisthytte i Østmarka onsdag 23. oktober 2013 kl. 18.30 -21.00. (Foreningen Våre Rovdyr)

Dyrenyheter

Ny norgesliste og endringer på rapporteringslisten

En oppdatert Norgesliste med godkjente funn til og med 2012 er nå tilgjengelig online. Fem arter som har vist en stigende forekomst de siste årene er tatt ut av NSKFs rapporteringliste fom. 2012. Forekomsten av disse artene i Norge anses som tilstrekkelig godt dokumentert til at videre vurdering og publisering er overlatt til LRSK og […]

Dyrenyheter

Rovvilt og ny regjering (Foreningen Våre Rovdyr)

Foreningen Våre Rovdyr har i utgangspunktet små forventninger fra en regjering utgått fra Høyre og FrP når det gjelder rovdyrpolitikk.  (Foreningen Våre Rovdyr)

Dyrenyheter

Konferanse om rovdyr i januar (Foreningen Våre Rovdyr)

Den årlige konferansen om rovdyr, beitedyr og samfunn arrangeres på Hamar 13.-14. januar 2014 (Foreningen Våre Rovdyr)

Dyrenyheter

Da er snart jakta i gang over hele landet!!! (Hjorteviltet)

Over indre strøk av Sør-Norge har elgjegere kost seg med flotte høstdager – vi får håpe at de som begynner den 5. også får dager med gode minner! Skitt jakt!  (Hjorteviltet)

Dyrenyheter

Ber jegere ta med innvollene (Newswire Dyr)

Store mengder slakteavfall blir liggende igjen etter elgjakta. Innmaten er et livsviktig matfat for reven og dermed en fare for rypebestanden. >> (Newswire Dyr)

Dyrenyheter

Indirekte effekter av hjortedyr på små planteetere (Hjorteviltet)

I 2011 hadde Høgskolen i Hedmark en artikkel i Hjorteviltet som het  Elgbeiting påvirker kvaliteten på musematen skrevet av Simen Pedersen. Dette er en artikkel fra et større prosjekt som har betegnelsen Indirekte effekter av hjortedyr på små planteetere (Hjorteviltet)

Page 1 of 212»