Dyrenyheter

Mer aktiv hverdag for dyrevernmerket kylling (Dyrevernalliansen)

Dyrevernmerket garanterer at dyrene har hatt bedre plass, sunnere kropp og mer aktivitet. Hovelsrud Gård er en av de første …

Dyrenyheter

Dyrevernmerket – Norges første matmerking med dyrene i fokus (Dyrevernalliansen)

Dyrevernalliansen lanserer Norges første merkeordning for mat med dyrevelferd i fokus. (Dyrevernalliansen)…

Dyrenyheter

Høst er tid for harepest som også kan smitte til menneske (Veterinærinstituttet)

For å unngå smitte, må en være forsiktig med å håndtere døde eller sjuke harer og smågnagere og unn… (Veterinærinstituttet)…

Dyrenyheter

– Det er en aktsomhetsplikt etter Naturmangfoldloven også for landbruksvirksomhet. Hvis man med … (Norsk Ornitologisk Forening)

– Det er en aktsomhetsplikt etter Naturmangfoldloven også for landbruksvirksomhet. Hvis man med relativt enkle grep kan ta hensyn til …

Dyrenyheter

Er du gravid så unngå å spise dårlig varmebehandlet kjøtt av hjortevilt (Veterinærinstituttet)

Er du gravid bør du være spesielt oppmerksom på at hjortevilt kan være bærer av toxoplasma-smitte. … (Veterinærinstituttet)…

Dyrenyheter

Hubro, vipe og natur satt til side: Sivilombudsmannen mener Kommunal- og … (Norsk Ornitologisk Forening)

Hubro, vipe og natur satt til side: Sivilombudsmannen mener Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Norge) gjør seg skyldig i saksbehandlingfeil ved å …

Dyrenyheter

Norsk storfe har lav forekomst av E. coli som kan gi alvorlig sykdom hos mennesker (Veterinærinstituttet)

Det er lav forekomst hos storfe i Norge av E. coli som kan gi alvorlig sykdom hos mennesker. Foto: … …

Dyrenyheter

Ærfuglen er rødlistet både på nasjonalt nivå og på verdensbasis. Tilbakegangen i bestandene skyldes (Norsk Ornitologisk Forening)

Ærfuglen er rødlistet både på nasjonalt nivå og på verdensbasis. Tilbakegangen i bestandene skyldes forurensning, forstyrrelser, jakt og generell rovdrift …

Dyrenyheter

Smittsomt luftveisvirus (PRCV) påvist hos svin i Rogaland (Veterinærinstituttet)

Resultatene kommer gjennom undersøkelser i regi av overvåkingsprogrammet for spesifikke virussykdom… (Veterinærinstituttet)…

Page 6 of 387« First...«45678»102030...Last »

Utvalgte dyrebilder

hest hund kattunge-2 kattunge morsomme-dyr-1 morsomme-dyr-6 morsomme-dyr-8 morsomme-dyr

Dyr er morsomme