Dyrenyheter

Innsats mot viltulykker (Hjorteviltet)

Fra Skogeier.no: Skogeierforbundet tok for et år siden initiativet til å opprette et vilt- og trafikksikkerhetsråd. Sammen med Norges Jeger- …

Dyrenyheter

Vandrefalk stoppet større veiutbygging i Oppland

Hogst i forbindelse med et større veiprosjekt i Oppland ble utsatt på grunn av hekkende vandrefalk. NOF ble tipset om …

Dyrenyheter

NOF avd. Sogn og Fjordane er stiftet

Søndag 14. april er en merkedag i NOF’s historie. For første gang har vi fått etablert en fylkesavdeling i Sogn …

Dyrenyheter

Regjeringen godkjenner firefelts motorvei gjennom Åkersvika – et tilbakeslag for naturvernet i Norge

NOF er rystet over regjeringens beslutning om å godkjenne planene om firefelts motorvei gjennom Åkersvika naturreservat og Ramsarområde i Hamar, …

Dyrenyheter

Første runde av Fotonøtta i 2013

Første runde av Fotonøtta i 2013 har svarfrist 1. mai. Alle stiller med blanke ark i konkurransen, og førsterunden skal …

Dyrevern

Dyr som ufrivillige artister

Publisert: 09.04.13

Igjen er det klart for sirkus i norske byer. Nok en gang ruller trailere langs landeveien med
Dyrenyheter

Registrerte færre bjørner i fjor (Hjorteviltet)

I fjor ble det påvist 137 bjørner innenfor Norges grenser. Dette er 14 færre enn året før, og en reduksjon …

Dyrenyheter

Fjerner musegift fra hyllene (Newswire Dyr)

Salg av musegift i form av korn og pellets til privat bruk vil gradvis opphøre. Ferdigfylte åtestasjoner, som ikke kan …

Dyrenyheter

Mannen er hundens beste venn (Newswire Dyr)

Menn og kvinner har forskjellig smak når det gjelder hund og katt, viser en ny undersøkelse. >> (Newswire Dyr)…

Dyrevern

Fangstfeller fører til store lidelser

Publisert: 05.04.13

En fangstfelle førte til stor lidelse for en katt i Trondheim. Både området rundt fellen og katten
Dyrevern

Viktig! Husk kastrering og id-merking

Publisert: 05.04.13

Kastrering av katt er et tema som er høyaktuelt i disse dager. Vår og sommer betyr løpetid,
Dyrenyheter

Natur & Fritid søker etter butikkmedarbeider

NOFs salgsbedrift Natur & Fritid skal nå utvide staben med en butikkmedarbeider. En vesentlig del av jobben vil dreie seg …

Utvalgte dyrebilder

hest hund-1 hund-3 kattunge-2 kattunge morsomme-dyr-33 morsomme-dyr-8 morsomme-dyr

Dyr er morsomme