Dyrenyheter

Utrolig godt gjort å observere nesten 7000 (av verdens i overkant av 10 000) fuglearter i løpet av … (Norsk Ornitologisk Forening)

Utrolig godt gjort å observere nesten 7000 (av verdens i overkant av 10 000) fuglearter i løpet av ett år, …

Dyrenyheter

Vellykket todagers kurs i feltdiagnostikk i Oslo (Veterinærinstituttet)

Det var foredragsholdere fra Veterinærinstituttet, Mattilsynet, TINE og Helsetjenestene for storfe,… (Veterinærinstituttet)…

Dyrenyheter

All ulv som beveger seg utenfor ulvesonen kan skytes i høst (WWF-Norge)

Regjeringen har vedtatt at 26 ulver kan skytes utenfor ulvesonen når lisensjakten på ulv starter 1. oktober. Dette er langt …

Dyrenyheter

Spennende nyheter! Et lovforslag i USA vil begrense kollisjonsfaren for fugler; dersom det blir … (Norsk Ornitologisk Forening)

Spennende nyheter! Et lovforslag i USA vil begrense kollisjonsfaren for fugler; dersom det blir vedtatt. Og problemet er omfattende: I …

Dyrenyheter

Spennende nyheter! Et lovforslag i USA vil begrense kollisjonsfaren for fugler, dersom det blir … (Norsk Ornitologisk Forening)

Spennende nyheter! Et lovforslag i USA vil begrense kollisjonsfaren for fugler, dersom det blir vedtatt. Og problemet er omfattende: I …

Dyrenyheter

De første dverggjessene ankom forrige uke Kerkini nord i Hellas, blant dem en halsmerket hann med … (Norsk Ornitologisk Forening)

De første dverggjessene ankom forrige uke Kerkini nord i Hellas, blant dem en halsmerket hann med familie. Fuglen merket vi …

Dyrenyheter

– Et fantastisk bygg (Veterinærinstituttet)

– Det har vært utrolig godt å få se nybygget. Veterinærinstituttet gjør en kjempeviktig jobb, de ha… (Veterinærinstituttet)…

Dyrenyheter

Blir fiskevelferden godt nok ivaretatt i norsk lakseproduksjon? (Veterinærinstituttet)

Fra paneldebatten: Tore Kristiansen fra Havforskningsinstituttet, Lise Bergan fra Cermaq, Kjersti S… (Veterinærinstituttet)…

Dyrenyheter

Takket være iherdig innsats fra ornitologer og naturvernere ble havørnbestanden berget gjennom … (Norsk Ornitologisk Forening)

Takket være iherdig innsats fra ornitologer og naturvernere ble havørnbestanden berget gjennom fredningen som tok til for 50 år siden. …

Dyrenyheter

Dette bildet sto i det siste bladet Vår Fuglefauna. Men,- er det ikke på tide at NOF nå går foran … (Norsk Ornitologisk Forening)

Dette bildet sto i det siste bladet Vår Fuglefauna. Men,- er det ikke på tide at NOF nå går foran …

Dyrenyheter

Miljøoppgavene må forblir hos Fylkesmannen, slik at noen kan sikre at overordnede, nasjonale … (Norsk Ornitologisk Forening)

Miljøoppgavene må forblir hos Fylkesmannen, slik at noen kan sikre at overordnede, nasjonale miljøhensyn blir ivaretatt. (Norsk Ornitologisk Forening)…

Dyrenyheter

Snart dobbelt så mange tigere i Nepal (WWF-Norge)

Nå finnes det om lag 235 tigere som lever i det fri i Nepal, ifølge nye tall fra myndighetene der. …

Utvalgte dyrebilder

hund-1 hund hund_0 kattunge-2 morsomme-dyr-1 morsomme-dyr-33 morsomme-dyr-8 morsomme-dyr-9

Dyr er morsomme