Dyrenyheter

Skal ta knekken på skjeggkreet (Newswire Dyr)

Norske forskere jakter en effektiv bekjempelsesmetode mot skjeggkre. Resultatene hittil er lovende. >> (Newswire Dyr)…

Dyrenyheter

Unormal atferd hos hjortevilt (Veterinærinstituttet)

Eldre elgku med silbenssvulst, som er synlig som en pelskledt kul mellom øynene. Foto: Veterinærins… (Veterinærinstituttet)…

Dyrenyheter

Tatt med på råd for utvikling av overvåking i India (Veterinærinstituttet)

Veterinærinstituttet bidrar til Indias arbeid med å utvikle et system for overvåkning av antibiotik… (Veterinærinstituttet)…

Dyrenyheter

Bare en skjære? (NOAH – for dyrs rettigheter)

Høsten 2016 anmeldte NOAH- for dyrs rettigheter mannen som tok livet av en skjære ved bruk av rottefelle. Saken endte …

Dyrenyheter

Norge brukte flest forsøksdyr av alle land i Europa (Dyrevernalliansen)

Norge brukte mange millioner flere forsøksdyr enn de andre landene i Europa i 216. Årsaken var oppdrettsnæringen. (Dyrevernalliansen)…

Dyrenyheter

Skrantesjuk elg fra Flesberg i Buskerud hadde flere plager (Veterinærinstituttet)

Feltbilde av den skrantesjuke elgkua som også fikk påvist silbenstumor. Foto: Nils Ivar Røraas Ette… (Veterinærinstituttet)…

Dyrenyheter

Resistenstester alle prøver med sykdomsfremkallende bakterier (Veterinærinstituttet)

Marianne Gilhuus viser fram prøver dyrket på laboratoriet. Foto: Bryndis Holm At veterinærer sende… (Veterinærinstituttet)…

Dyrenyheter

Ugler er så kule! Mange ugler lever et omflakkende liv på jakt etter nok mus. En jordugle født i … (Norsk Ornitologisk Forening)

Ugler er så kule! Mange ugler lever et omflakkende liv på jakt etter nok mus. En jordugle født i Skottland …

Dyrenyheter

Vi trenger ikke flere jegere, men flere ville dyr! (NOAH – for dyrs rettigheter)

Landbruksministeren har nylig uttalt at «alle bør få smake på viltet», og har øremerket to millioner kroner for å rekruttere …

Dyrenyheter

Dyrelivet på jorda i krise. Nå møtes verdens miljøtopper for å forberede en «Parisavtale» for … (Norsk Ornitologisk Forening)

Dyrelivet på jorda i krise. Nå møtes verdens miljøtopper for å forberede en «Parisavtale» for naturen. Samtidig må vi begynne …

Utvalgte dyrebilder

hest hund kattunge-2 kattunge morsomme-dyr-1 morsomme-dyr-213 morsomme-dyr-33 morsomme-dyr-8