Dyrenyheter

Ærfuglen er rødlistet både på nasjonalt nivå og på verdensbasis. Tilbakegangen i bestandene skyldes (Norsk Ornitologisk Forening)

Ærfuglen er rødlistet både på nasjonalt nivå og på verdensbasis. Tilbakegangen i bestandene skyldes forurensning, forstyrrelser, jakt og generell rovdrift …

Dyrenyheter

Smittsomt luftveisvirus (PRCV) påvist hos svin i Rogaland (Veterinærinstituttet)

Resultatene kommer gjennom undersøkelser i regi av overvåkingsprogrammet for spesifikke virussykdom… (Veterinærinstituttet)…

Dyrenyheter

Klokt av Time kommune på Jæren, som ønsker å beskytte restareal og vipemarker fra fulldyrking. … (Norsk Ornitologisk Forening)

Klokt av Time kommune på Jæren, som ønsker å beskytte restareal og vipemarker fra fulldyrking. Gratulerer til NOF Rogaland og …

Dyrenyheter

Omfattende vindkraftutbygging i norsk utmark kan gi oss arealkrevende naturinngrep vi knapt har … (Norsk Ornitologisk Forening)

Omfattende vindkraftutbygging i norsk utmark kan gi oss arealkrevende naturinngrep vi knapt har sett tidligere i historien, og potensielle store …

Dyrenyheter

Håp for viktige vipemarker i Time kommune?

Vipa er en av flere arter tilknyttet kulturlandskapet som har hatt en sterk tilbakegang i nyere tid. Få arter har …

Dyrenyheter

Seier til vipene på Jæren!

Vipa er en av flere arter tilknyttet kulturlandskapet som har hatt en sterk tilbakegang i nyere tid. Få arter har …

Dyrenyheter

Oppdatert liste over fugler observert i Norge

Norgeslisten er nå oppdatert med alle godkjente funn frem til og med 2017. Nytt er også at det nå er …

Dyrenyheter

Oppdatert liste over fugler observert i Norge (Norsk ornitologisk forening)

Norgeslisten er nå oppdatert med alle godkjente funn frem til og med 2017. Nytt er også at det nå er …

Utvalgte dyrebilder

hest hund kattunge-2 morsomme-dyr-013 morsomme-dyr-33 morsomme-dyr-6 morsomme-dyr-8 morsomme-dyr

Dyr er morsomme