Dyrenyheter

Påvisning av PD-virus ved filtrering av sjøvann (Veterinærinstituttet)

I prosjektene Biosikkerhet i fiskeoppdrett og SAFEGUARD ved Veterinærinstituttet er det et mål å et… (Veterinærinstituttet)…

Dyrenyheter

Mens klima- og miljøminister Ola Elvestuen er i Egypt på FNs naturtoppmøte, kjemper … (Norsk Ornitologisk Forening)

Mens klima- og miljøminister Ola Elvestuen er i Egypt på FNs naturtoppmøte, kjemper naturvernorganisasjonene en innbitt kamp for å redde …

Dyrenyheter

Skal ta knekken på skjeggkreet (Newswire Dyr)

Norske forskere jakter en effektiv bekjempelsesmetode mot skjeggkre. Resultatene hittil er lovende. >> (Newswire Dyr)…

Dyrenyheter

Unormal atferd hos hjortevilt (Veterinærinstituttet)

Eldre elgku med silbenssvulst, som er synlig som en pelskledt kul mellom øynene. Foto: Veterinærins… (Veterinærinstituttet)…

Dyrenyheter

Tatt med på råd for utvikling av overvåking i India (Veterinærinstituttet)

Veterinærinstituttet bidrar til Indias arbeid med å utvikle et system for overvåkning av antibiotik… (Veterinærinstituttet)…

Dyrenyheter

Bare en skjære? (NOAH – for dyrs rettigheter)

Høsten 2016 anmeldte NOAH- for dyrs rettigheter mannen som tok livet av en skjære ved bruk av rottefelle. Saken endte …

Dyrenyheter

Norge brukte flest forsøksdyr av alle land i Europa (Dyrevernalliansen)

Norge brukte mange millioner flere forsøksdyr enn de andre landene i Europa i 216. Årsaken var oppdrettsnæringen. (Dyrevernalliansen)…

Dyrenyheter

Skrantesjuk elg fra Flesberg i Buskerud hadde flere plager (Veterinærinstituttet)

Feltbilde av den skrantesjuke elgkua som også fikk påvist silbenstumor. Foto: Nils Ivar Røraas Ette… (Veterinærinstituttet)…

Dyrenyheter

Resistenstester alle prøver med sykdomsfremkallende bakterier (Veterinærinstituttet)

Marianne Gilhuus viser fram prøver dyrket på laboratoriet. Foto: Bryndis Holm At veterinærer sende… (Veterinærinstituttet)…

Dyrenyheter

Ugler er så kule! Mange ugler lever et omflakkende liv på jakt etter nok mus. En jordugle født i … (Norsk Ornitologisk Forening)

Ugler er så kule! Mange ugler lever et omflakkende liv på jakt etter nok mus. En jordugle født i Skottland …

Utvalgte dyrebilder

dyr hest hund-1 hund morsomme-dyr-013 morsomme-dyr-213 morsomme-dyr-33 morsomme-dyr-8