Vindkraftutbygging kommer ofte i konflikt med fugler. I Finnmark planlegges det omfattende … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Vindkraftutbygging kommer ofte i konflikt med fugler. I Finnmark planlegges det omfattende utbygging av vindkraft i et av våre største gjenværende villmarksområder. http://www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=1994 (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Utvalgte dyrebilder

dyr hund-1 hund morsomme-dyr-213 morsomme-dyr-33 morsomme-dyr-8 morsomme-dyr-9 morsomme-dyr

Dyr er morsomme