Varierende forekomst av lopper i norske fossekallreir

Annonser:

En ny artikkel i Ornis Norvegica rapporterer fra undersøkelser av forekomsten av lopper i reirene til fossekallen. Studiet viser at forekomsten av de små dyrene varierer betydelig mellom reir – fra ingen til et tilfelle der det ble påvist tusenvis av lopper i reimaterialet.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Utvalgte dyrebilder

hest hund hund_0 morsomme-dyr-1 morsomme-dyr-213 morsomme-dyr-33 morsomme-dyr-6 morsomme-dyr