NOF-rapport om fuglelivet i Steinsvika i Hole

Annonser:

Våren 2011 fikk NOF i Hole og Ringerike ved Viggo Ree oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud om å gjennomføre en kartlegging av fuglefauaen i reetablerte strandenger og øvrige deler av våtmarkslokaliteten Steinsvika i Hole kommune i Buskerud. Undersøkelsen ble gjennomført fra april til september, og rapport med resultater ble oversendt fylkesmannen i slutten av februar 2012.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Utvalgte dyrebilder

hund-3 hund_0 kattunge-2 morsomme-dyr-1 morsomme-dyr-33 morsomme-dyr-6 morsomme-dyr-9 morsomme-dyr