NOF har klaget på vedtak om skadefelling av rovfugler

Annonser:

Sakene gjelder vedtak om skadefelling av kongeørn i Oppland og hønsehauk i Østfold. Kongeørnsaken er meget spesiell, da det her er snakk om massedrap av lam uten at de har blitt påspist. Når det gjelder hønsehauken i Østfold er det snakk om tap av duer i forbindelse med et dueslag.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar




Utvalgte dyrebilder

dyr hund-1 hund-3 hund_0 kattunge-2 morsomme-dyr-013 morsomme-dyr-1 morsomme-dyr-6