Krykkje og snøugle med på global rødliste (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

En ny versjon av den globale rødlista for fugler ble lansert i dag. To norske hekkefugler gjør sitt inntog på lista: krykkje og snøugle. Det er kraftig bestandsnedgang som er bakgrunnen for rødlistingen av begge arter, og totalt omfatter nå den globale rødlista 25 arter som regelmessig forekommer i Norge. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Utvalgte dyrebilder

hest hund-1 hund-3 hund_0 kattunge-2 morsomme-dyr-013 morsomme-dyr-1 morsomme-dyr-33

Dyr er morsomme