Klart for nødverge (Dognews.no)

Annonser:

Regjeringen fremmer et lovforslag om felling av vilt som angriper hund. Forslaget innebærer at dagens adgang til å felle vilt under direkte angrep på bufe og tamrein også vil gjelde når hund angripes. NJFF jubler på sine nettsider over at en langvarig kamp endelig er over.
Naturmangfoldloven slår i dag fast at vilt kan felles under … (Dognews.no)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Utvalgte dyrebilder

dyr hest hund-3 morsomme-dyr-213 morsomme-dyr-33 morsomme-dyr-6 morsomme-dyr-8 morsomme-dyr-9