I landskap med monokulturer med hvete, mais og raps, blir det lite plass til insekter. Følgelig går (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

I landskap med monokulturer med hvete, mais og raps, blir det lite plass til insekter. Følgelig går fuglebestandene ned i mange europeisk land. Flere arter i jordbrukets kulturlandskap sliter også i Norge. Bevaringsrettede virkemidler for truede fuglearter i jordbruket innbefatter tiltak som utsatt slått, utsatt eller redusert gjødsling, bevaring av kantsoner, heving av grunnvannsnivå, mosaikk-jor … (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Utvalgte dyrebilder

dyr hund-1 hund-3 kattunge-2 morsomme-dyr-213 morsomme-dyr-33 morsomme-dyr-8 morsomme-dyr-9