Forkastelig forslag om kongeørn

Annonser:

Flere av partiene i Stortingets energi- og miljøkomité innstiller på at det skal gjennomføres en forsøksordning på Fosenhalvøya i Trøndelag og i Troms med aktiv forvaltning av kongeørn. NOF mener forslaget setter norsk rovfuglforvaltning flere tiår tilbake, og at det er særdeles dårlig faglig begrunnet.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Utvalgte dyrebilder

hest hund-3 hund morsomme-dyr-1 morsomme-dyr-213 morsomme-dyr-33 morsomme-dyr-8 morsomme-dyr-9