FNs avtale for naturmangfoldet fyller 25 år (WWF-Norge)

Annonser:

Dagen i dag, den 22. mai, er utpekt av FNs generalforsamling til å markere konvensjonen om biologisk mangfold. – Denne viktige avtalen er det all mulig grunn til å feire, samtidig som det haster med å trappe opp arbeidet for å bevare verdens natur, sier WWFs naturmangfoldrådgiver Sverre Lundemo. Hele 196 land har sluttet seg til avtalen om å stoppe tapet av naturmangfold. Denne FN-avtalen har stor … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Utvalgte dyrebilder

hest hund-3 hund morsomme-dyr-1 morsomme-dyr-213 morsomme-dyr-8 morsomme-dyr-9 morsomme-dyr