Eremittsnipe i Sogn og Fjordane: – Fuglen hekkar i Canada og Alaska før den trekkjer sørover og … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Eremittsnipe i Sogn og Fjordane: – Fuglen hekkar i Canada og Alaska før den trekkjer sørover og overvintrar. Truleg har den blitt fanga opp i ein storm i Mexicogolfen og blitt ført her til, seier Anders Braanaas. https://www.nrk.no/sognogfjordane/sjeldan-fugl-for-forste-gong-pa-norsk-fastland-1.14234794 (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Eremittsnipe i Sogn og Fjordane: – Fuglen hekkar i Canada og Alaska før den trekkjer sørover og … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Eremittsnipe i Sogn og Fjordane: – Fuglen hekkar i Canada og Alaska før den trekkjer sørover og overvintrar. Truleg har den blitt fanga opp i ein storm i Mexicogolfen og blitt ført her til, seier Anders Braanaas. https://www.nrk.no/sognogfjordane/sjeldan-fugl-for-forste-gong-pa-norsk-fastland-1.14234794 (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Utvalgte dyrebilder

hund-1 hund kattunge-2 kattunge morsomme-dyr-1 morsomme-dyr-213 morsomme-dyr-6 morsomme-dyr

Dyr er morsomme