Dyre- og fuglebestanders tilbakegang er en omfattende, global krise. 40 % av verdens fuglearter er … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Dyre- og fuglebestanders tilbakegang er en omfattende, global krise. 40 % av verdens fuglearter er i sterk nedgang, og årsaken er det evige jaget etter å ødelegge naturen og økosystemene. Jordbruk, skogbruk og fremmede arter er blant de største truslene. I Norge er sjøfuglene blant dem som rammes hardest, og flere arter måker sliter. Hos sjøfuglene er matmangel og raske klimaendringer primære trus … (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Utvalgte dyrebilder

dyr hest kattunge-2 kattunge morsomme-dyr-213 morsomme-dyr-33 morsomme-dyr-6 morsomme-dyr-9