Nyheter

Tropehagen Zoo dømt for å ha stjålet logo

Norges største kjede av dyreprodukter, Tropehagen Zoo, med en årsomsetning på 100 mill. kroner, nektet å betale en grafisk …

Dyrenyheter

NOF stiller seg tvilende til økningen i kongeørnskader

NOF har sendt bekymringsmelding til Direktoratet for naturforvaltning (DN) over den store økningen i erstatning for sau og lam tatt …

Dyrenyheter

Regjeringen må prioritere vern av skog

Til tross for nesten doblet skogvernbudsjett i år mangler Miljøverndepartementet penger til frivillig vern av skog. Derfor ber en unik …

Dyrenyheter

Innkalling til stiftingsmøte for NOF avd. Sogn og Fjordane

Interimstyret i NOF avdeling Sogn og Fjordane inviterer til stiftingsmøte for den nye fylkesavdelinga i Sogn og Fjordane. Stiftingsmøtet vil …

Dyrenyheter

Velkommen til NOFs årsmøte på Runde lørdag 27. april

Det nærmer seg NOFs årsmøte! I år er det NOF avd. Møre og Romsdal som er arrangøravdeling, og årsmøtet skal …

Dyrenyheter

Sluttrapport for Elgfôringsprosjektet fra Høgskolen i Hedmark (Hjorteviltet)

Rapporten er forfattet av Jos M. Miller, Torstein Storaas, Floris M. Van Beest og Gudbrand Lien. Prosjektet har undersøkt hvordan …

Dyrevern

Forbud mot kosmetikk som er testet på dyr

Publisert: 11.03.13

Fra mandag 11. mars 2013 blir det forbudt å importere og omsette alle nye kosmetikkprodukter som er
Dyrenyheter

Oljeboring i Lofoten vil true fastlandseuropas sjøfuglhovedstad

Fuglefjellene på Røst og Værøy utgjør fastlandseuropas største sjøfuglkoloni, og innehar nesten 20 % av Norskekystens hekkende sjøfugler. Bestandene av …

Dyrenyheter

Tar rotta på byrottene (Newswire Dyr)

Nå møter rottene massiv motstand nede i kloakken. En ny metode kan tømme bysentrum for rotter. >> (Newswire Dyr)…

Dyrenyheter

Politikerne svikter trekkfuglene når de sier ja til Siragrunnen vindkraftverk

Lokalpolitikerne har sagt ja til utbygging av Siragrunnen vindkraftverk. NOF mener at man knapt kan finne en dårligere plassering av …

Dyrenyheter

Om viltpåkjørsler og bruk av fallvilt (Hjorteviltet)

Veimat: Fra den øde Strandbygdvegen, øst for Glomma, til en tallerken på Elgstua i Elverum. Mens den uheldige bilisten kjørte …

Dyrenyheter

NOF søker etter fagornitologer til prosjektstillinger, heltid/deltid

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) utlyser to stillinger som prosjektmedarbeidere med ønske om snarlig tiltredelse. Den ene stillingen er et engasjement …

Page 1 of 212»

Utvalgte dyrebilder

hund-1 hund hund_0 morsomme-dyr-013 morsomme-dyr-1 morsomme-dyr-33 morsomme-dyr-6 morsomme-dyr-8